Bibeln på svenska

Vi är stolta över att släppa den heliga bibeln på svenska för Android-användare, helt gratis! Denna app är enkelt utformad för att göra den tillgänglig både online och offline. Efter att du en gång har laddat ner den behöver du inte längre en Internetanslutning för att kunna använda den.

Det här är en ljudversion som innehåller år 1917s översättning av bibeln på svenska.

Svenska Bibeln 1917 är också känd som 1917-kyrkobibeln eller Gustaf Vs bibel. Kung Gustav III beställde översättningen av Bibeln till svenska år 1773. Översättningsarbetet tog 144 år tills det godkändes av kung Gustaf V och publicerades 1917.

Njut av den här utmärkta versionen av Bibeln, översatt till svenska.

Hämta och njut av de nya funktionerna i appen:

* Gratis nedladdning och offline användning

* Högkvalitativt ljud för att höra hela bibeln

* Super-enkelt gränssnitt, lättare att använda

* Favoritmarkera and spara verser i din bibel

* Välj och spara dina favoriter i en lista

* Skapa anteckningar

* Justera skärmens ljusstyrka med nattläge och skydda dina ögon

* Öka eller minska textens storlek vid behov

* Sök efter kapitel eller verser med nyckelord

* Appen kommer ihåg den senaste lästa versen


Den Heliga bibeln översatt till svenska! Hämta din nu!

Den heliga Bibeln är inte en enda bok utan en samling av 66 böcker. Den består av historier, berättelser, poesi, biografier och brev skrivna på hebreiska, arameiska och grekiska.

Bibeln är uppdelad i två testamenten: Det gamla och det nya testamentet.

Bibelns böcker är grupperade i kategorier:

Det gamla testamentet

– Moseböckerna (eller Pentateuk): 1 Moseboken, 2 Moseboken, 3 Moseboken, 4 Moseboken, 5 Moseboken.

– Historiska böcker: Josua, Domarboken, Rut, 1 Samuelsboken, 2 Samuelsboken, 1 Kungaboken, 2 Kungaboken, 1 Krönikeboken, 2 Krönikeboken, Esra, Nehemja, Ester.

– Poesiböckerna (eller The Writings): Job, Psaltaren, Ordspråksboken, Predikaren, Höga Visan.

– Profeternas böcker:

Stora profeter: Jesaja, Jeremia, Klagovisorna, Hesekiel, Daniel.
Övriga profeter: Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habackuk, Sefanja, Haggai, Sakarja, Malaki.

Det nya testamentet

– Evangelierna: Matteus, Markus, Lukas, Johannes

– Apostlagärningarna

– Epistlarna:
Pauls brev: Romarbrevet, 1 Korintierbrevet, 2 Korintierbrevet, Galaterbrevet, Efesierbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet, 1 Tessalonikebrevet, 2 Tessalonikebrevet, 1 Timoteusbrevetet, 2 Timoteusbrevetet, Titus, Filemon.

Allmänna brev: Hebreerbrevet, Jakobs brev, 1 Petrusbrevet, 2 Petrusbrevet, 1 Johannesbrevet, 2 Johannesbrevet, 3 Johannesbrevet, Judas brev.

– Uppenbarelseboken

Vi hoppas verkligen att denna app kommer att glädja dig. Gud välsigne dig!

https://play.google.com/store/apps/details?id=bibeln.pa.svenska

Os comentários estão fechados.