Bijbel DSV

Met trots presenteren wij de Heilige Bijbel in het Nederlands voor Androidgebruikers, helemaal gratis! Deze app is simpelweg ontworpen om de Bijbel online en offline beschikbaar te maken. Eenmaal gedownload heb je geen internetverbinding meer nodig om de Bijbel te lezen.

Onze app bevat de complete Statenvertalingbijbel 1619 (DSV) met het Oude en Nieuwe Testament. De Statenvertalingbijbel is de eerste officiële Nederlandse vertaling van de Bijbel, rechtstreeks vertaald vanuit de originele Bijbelse talen: Hebreeuws, Aramees en Grieks.

43,8% van de totale bevolking van Nederland bestaat uit Christenen, waaronder Katholieken en Protestanten.

Geniet gratis van de perfecte versie van de Bijbel vertaald naar het Nederlands.

Download en geniet van de nieuwe functies van de app:

– Gratis downloaden en offline gebruik

– Hoge kwaliteit audio om de gehele Bijbel te beluisteren

– Super eenvoudige interface, gemakkelijk te gebruiken

– Voeg bladwijzers toe en highlight je favoriete verzen in je Bijbel

– Selecteer en sla je favorieten op in een lijst

– Maak aantekeningen

– Pas de helderheid van je scherm aan met nachtmodus om je ogen te beschermen

– Pas het lettertype van de tekst aan wanneer dat nodig is

– Zoek in hoofdstukken en verzen door middel van sleutelwoorden

– De app onthoudt het recent gelezen vers


De Heilige Bijbel vertaald naar het Nederlands! Download jouw Bijbel nu!

De Heilige Bijbel is geen enkelvoudig boek maar een collectie van 66 boeken. Het bestaat uit verhalen, geschiedenissen, biografieën en brieven geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks.

De Bijbel is onderverdeeld in twee testamenten: Het Oude en het Nieuwe Testament.

De boeken van de Bijbel zijn onderverdeeld in categorieën:

Oude Testament:

– Pentateuch: Genesis, Exodus, Leviticus, numeri, Deuteronomium

– Historische Boeken: Jozua, Richtere, Ruth, 1 Samuël, 2 Samuel, 1 koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther

– Boeken van Wijsheid (of Poëzie): Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied

– Boeken van de Profeten:
-Grote Profeten: Jesaja, Jeremia, Klaagliederen , Ezechiël, Daniel

-Kleine Profeten: Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi

Nieuwe Testament:

– Evangeliën: Mattheüs , Marcus, Lukas, Johannes

– Geschiedenis: Handelingen

– Brieven van Paulus: Romeinen, 1 Korinthiërs, 2 Korinthiërs, Galaten, Efeziërs, Filippensen, Kolossensen, 1 Tessalonicensen, 2 Tessalonicensen, 1 Timotheüs , 2 Timotheüs , Titus, Filemon.

– Katholieke Brieven: Hebreën, Jakobus , 1 Petrus , 2 Petrus , 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas

– Openbaringen

We hopen dat je je verheugt op deze app. God zegene je!

https://play.google.com/store/apps/details?id=bijbel.dsv