Tagalog Bible

Tagalog Bible

18/01/2018 Apps

Ikaw ba ay araw-araw na nagbabasa ng Biblia? Ngayon, maari ka ng makisali sa lumalaking bilang ng mga Kristiyano na gumagamit ng Biblia na app upang mabasa ang Banal na Salita. I-download ang bagong audio na Biblia na app ng libre. Huwag palampasin ang pagkakatoon na magkaroon sa iyong telepono ng isang pinakamahusay na Biblia upang pag-aralan ang Salita. Inaalok naming Ang Dating Biblia (ADB), ang pinaka-laganap na bersyon ng Biblia na ginagamit ng mga Kristiyanong Pilipino. Ilulong ang iyongRead More